OM RC SYD

RC Syd (Registercentrum Syd) är Södra sjukvårdsregionens registercentrum och består av två kontor i Karlskrona respektive Lund.

RC Syd är ett av sex nationella registercentrum som får ekonomiskt anslag för att stödja nationella kvalitetsregister.

Inom RC Syd finns en mångårig erfarenhet av bland annat start, drift, utveckling, förbättringsarbete, statistik och visualisering av data.
Forskning sker inom områdena folkhälsa, patientnytta och kostnadseffektivitet.

RC Syd och RCC Syd (Regionalt cancercentrum syd) utgör sedan 2015 RCO Syd (Registercentrumorganisation Syd) med uppgift att tillgodose registrens behov av stöd för att uppnå visionen och målen för den nationella satsningen inom området Nationella Kvalitetsregister.

Nedan finns länkar till kansliet för Nationella Kvalitetsregister och RCC Syd:

Nationella Kvalitetsregister

Regionalt Cancercentrum Syd

Share
Publicerad: 1 december 2014
Senast uppdaterad: 8 september 2021