Patientens rättigheter

Genom att delta med sina data i ett kvalitetsregister är patienten med och förbättrar vården. Uppgifter som registreras kan vara personnummer, vårdkontakter, diagnos, medicinska ställningstaganden och behandlingar. I sammanställningarna, som görs på gruppnivå, går det inte att identifiera uppgifter om en enskild individ. Alla uppgifter skyddas mot obehöriga och omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Informationskrav och rätt att tacka nej

När en verksamhet registrerar i kvalitetsregister måste patienten informeras. Informationen ska ges på ett sådant sätt att den förstås. Verksamheten måste inte ha patientens uttryckliga samtycke för att få registrera, men den patient som inte vill bli registrerad har rätt att säga nej och slippa. Väljer patienten att inte tillåta att uppgifter registreras kommer det inte att påverka vården negativt.
Klicka här för att läsa mer om information till patienter på Nationella Kvalitetsregisters hemsida.

Rätt att se all data

Patienten har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ut all information om sig själv ur registret, få veta hur informationen har använts och av vem och också få veta vilka andra källor utöver journalen som bidragit med uppgifter.

Rätt att kräva att data tas bort

Patienten kan när som helst få alla uppgifter som finns lagrade om denne utplånade, även om patienten tidigare har godkänt registrering. För att en utplåning av data ska kunna ske behöver begäran om detta göras till det berörda registret.

Klicka här för att läsa mer om utplåning av data (PDF-format, 104 kB).

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 8 september 2023