Starta ett kvalitetsregister

Inom RC Syd finns stor erfarenhet för rådgivning vid start och utveckling av kvalitetsregister.

Vid planer på att starta ett nytt kvalitetsregister finns många aspekter att tänka på. I dokumentet Checklista vid start av nytt kvalitetsregister, som går att ladda ner från nedladdningsboxen intill, finns exempel på villkor att uppfylla som juridiska aspekter, val av variabler, definiering av ändamål och mycket mer.

Vill du veta mer kontakta oss via mail på rcsyd@regionblekinge.se.

Ansökan om att starta ett kvalitetsregister

För att kunna starta ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister behöver en ansökan göras till huvudman inom antingen Region Blekinge eller Region Skåne (klicka här för mer information om RC Syds historik och anledningen till att två kontor finns).

Vilken av regionerna som väljs som huvudman är endast av administrativ betydelse. RC Syd är i övrigt en enhetlig organisation där tjänster och möjligheter med kompetens och tillgång till personal är likvärdiga.

Ansökan inom Region Blekinge

Information om ansökan inom Region Blekinge är under revidering.

Ansökan inom Region Skåne

Klicka här för mer information om ansökan på Region Skånes webbplats.

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 27 oktober 2021