Organisation

RC Syd (Registercentrum Syd) är ett av sex registercentra i Sverige i en nationell organisation runt Nationella Kvalitetsregister. Finansieringen sker genom centrala anslag som fördelas av Sveriges Kommuner och Regioner samt genom avgifter från de kvalitetsregister som använder RC Syds tjänster. Vissa uppdrag och projekt som RC Syd genomför har dessutom en egen finansiering.

I nuläget är 18 kvalitetsregister anslutna till RC Syd samt flera regionala register och forskningsregister.

RC Syd har ett kontor i Karlskrona och ett kontor i Lund. Hos RC Syd finns medarbetare som representerar en mängd olika kompetenser såsom utvecklingsledare, registerkoordinator, kommunikatör, systemadministratör, epidemiolog, statistiker och administratör. Vi har mångårig erfarenhet av kvalitetsregisterutveckling och hantering av registerdata och bakgrunder från såväl hälso- och sjukvården som akademin.

Många nationella uppdrag utförs i samverkan med andra registercentra.

Klicka här för att läsa mer om kvalitetsregister.

 

Samarbeten

RCC Syd (Regionalt cancercentrum syd)

Regionalt cancercentrum syd är en kunskapsorganisation i Södra sjukvårdsregionen som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum i landet utvecklar cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin.

Klicka här för att komma till Regionalt cancercentrum syds hemsida.

RCO Syd (Registercentrumorganisation Syd)

RCO Syd består av RC Syd och RCC Syd, vilka utgör den kompetens som samverkar och tillsammans fullgör det nationella uppdraget för Nationella Kvalitetsregister. Den primära uppgiften är att tillgodose registrens behov av stöd för att uppnå visionen och målen med den nationella satsningen.

Klicka här för att komma till nyhetsbrev från RCO Syd.

Klicka här för att läsa mer om RCO Syds registerdagar.

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 17 maj 2022