Logotyp för RIKSHÖFT.

RIKSHÖFT

RIKSHÖFT är det nationella kvalitetsregistret för höftfrakturpatienter och deras behandling. I registret registreras data om patient, behandling, funktionsutfall och rehabiliteringsresultat. Av alla typer av kirurgiska sjukdomar utgör höftfrakturer den grupp  som konsumerar mest vård genom hela vårdkedjan. Höftfrakturer är också mycket vanliga, risken att vid 50 års ålder få en höftfraktur under resterande livstid är 23 % för kvinnor och 11 % för män. Höftfrakturerna i Sverige kostar, inklusive rehabilitering, årligen 2,3 miljarder kronor.

Syfte

Registreringen av höftfrakturpatienter syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet. Registreringen i RIKSHÖFT utgör även bas för lokal verksamhetsutveckling vid olika sjukhus. Patienterna har en medelålder strax över 80 år och har ofta andra sjukdomar, vilket gör att det såväl inom ortopedin som genom hela vårdkedjan krävs stora resurser för både sjukvård och kommunal omsorg. Var fjärde säng på landets ortopedavdelningar är ständigt belagd av en höftfrakturpatient trots successiva förbättringar av behandlingen med kortare vårdtider.

Genom den ökande mängden äldre i samhället ökar också mängden höftfrakturpatienter. Ett nära samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omvårdnad utgör basen för snabbare hemskrivning av dessa patienter som traditionellt haft långa vårdkedjor med rehabilitering via hemrehabilitering eller korttidsboende. Registreringen omfattar således en vanlig och kostsam sjukdomsgrupp med stor samhälls- och vårdekonomisk betydelse.

Share