PROM-seminarium 4

Den 10 september 2015 anordnades det fjärde PROM (Patient Reported Outcome Measures)-seminariet i Registercentrum Syds regi.

Program

PROM-seminarium 4 (språk: engelska; PDF-format, 505 kB)

Presentationer (i programordning)

PROM-projects in Sweden – Mats Lundström (språk: engelska; PDF-format, 514 kB)

ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) – Sara Sprinkhuizen (språk: engelska; PDF-format, 2,29 MB)

Item Banking – Konrad Pesudovs (språk: engelska; PDF-format, 17 MB)

GallRiks (Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och Endoskopisk Retrograd Cholangio-Pankreatografi) – Gabriel Sandblom (språk: engelska; PDF-format, 815 kB)

The Swedish Neuro Registries – Jan Hillert (språk: engelska och svenska; PDF-format, 1,55 MB)

Swedvasc (Nationella kvalitetsregistret för perifer kärlkirurgi) – Christine Wann-Hansson (språk: engelska; PDF-format, 594 kB)

InfCare HIV (Nationellt kvalitetsregister för humant immunbristvirus) – Pernilla Albinsson (språk: engelska; PDF-format, 529 kB)

The Swedish National Diabetes Registry – Sixten Borg (språk: engelska; PDF-format, 150 kB)

The Swedish National Cataract Register – Mats Lundström (språk: engelska; PDF-format, 631 kB)

The respondent’s perspective on questionnaires – Marika Wenemark (språk: engelska; PDF-format, 988 kB)

Share
Publicerad: 22 september 2016
Senast uppdaterad: 14 september 2021