Logotyp för GamReg.

GamReg Sweden

GamReg Sweden är ett kvalitetsregister som samlar kunskap för att förstå och förbättra vården av spel- och dataspelsberoende.

Spelberoende är ett nyare uppdrag för sjukvården med totalt sett mindre forskning än exempelvis alkohol- och drogberoende. Därför är det viktigt att det inte bara arbetas med att ge vård utan att det också utvecklas behandlingsmodeller.

Registret är i bruk sedan april 2019 med Region Skåne som CPUA (centralt personuppgiftsansvarig). Efterhand kommer registret att kunna presentera rapporter om hur behandlingen av spelberoende i landet utvecklas och vad man vet om vilken behandling som ges. Det kommer också att finnas möjlighet att bedriva forskning baserat på kvalitetsregistret, men sådan forskning sker endast efter prövning hos Etikprövningsmyndigheten. En enskild patients uppgifter kan aldrig offentliggöras.

GamReg Sweden utvecklas och drivs i nära samverkan med Lunds universitet, Enheten för klinisk beroendeforskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund. Registerhållare och huvudansvarig för registret är Anders Håkansson, överläkare och professor som också är knuten till spelberoendemottagningen.

Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor om kvalitetsregistret GamReg Sweden eller om du vill

  • få information om vid vilken enhet och tidpunkt någon tagit del av dina uppgifter
  • få mer information om registret och hur det används för att förbättra vården
  • att dina uppgifter tas bort.
Share