Teknik och registerplattformar

Inom RC Syd finns två möjliga registerplattformar, 3C och Pharos. Båda plattformar erbjuder möjligheter till registrering, lagring, analys och rapport av data som tillåter enkel, effektiv, och flexibel registerhantering.

3C/Comporto

Knutet till RC Syd Lund och Region Skåne (där RC Syd Lund ingår organisatoriskt) finns registerplattformen 3C/Comporto. Systemet är baserat på modern databasteknik samt krypterad registrering av patientdata. Driftsäkerhet av plattformen sker i säkerhetsklassade lokaler med kontinuerlig backup. Som en del av kvalitetssäkringen förs statistik över alla aktiviteter för kontroll av användning.

Stark autentisering genom e-tjänstekort SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvården) garanterar säker inloggning och behörighet. Systemet har kontakt med folkbokföringsregistret Navet för direkt kontroll av persondata.

Plattformen ägs av Region Skåne och utvecklas kontinuerligt av RC Syd i nära samarbete med externa samarbetspartners.

Pharos

Knutet till RC Syd Karlskrona och Region Blekinge (där RC Syd Karlskrona ingår organisatoriskt) finns registerplattformen Pharos. Plattformen erbjuder ett brett tekniskt stöd genom ett långsiktigt avtal med IT-avdelningen inom Region Blekinge. Systemförvaltare på plats garanterar säker och kontinuerlig drift. Allt utförs i en modern och säker servermiljö med lokaler inom Region Blekinges brandväggar som erbjuder egen reservkraft, övervakningssystem, daglig backup med förvaring av backup i annan byggnad med mera.

Pharos använder en webbaserad applikation för säker överföring av data i krypterad form som bygger på Microsoft SQL Server. Stark autentisering genom e-tjänstekort SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvården) garanterar säker inloggning och behörighet. Systemet har kontakt med folkbokföringsregistret Navet för direkt kontroll av persondata.

Rapportverktyg

Klicka här för att komma till information om rapportverktyg inom RC Syd.

Share
Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 15 november 2021