Teknik och registerplattformar

Karlskrona

RC Syd Karlskrona erbjuder ett brett tekniskt stöd genom ett långsiktigt avtal med IT-avdelningen på Region Blekinge. Systemförvaltare på plats garanterar säker och kontinuerlig drift. Allt utförs i en modern och säker servermiljö med lokaler inom Region Blekinges brandväggar som erbjuder egen reservkraft, övervakningssystem, daglig backup med förvaring av backup i annan byggnad, med mera.

RC Syd Karlskronas tekniska plattform, Pharos, använder en webbaserad applikation för säker överföring av data i krypterad form som bygger på Microsoft SQL Server. Stark autentisering genom e-tjänstekort SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvården) garanterar säker inloggning och behörighet. Systemet har kontakt med folkbokföringsregistret Navet för direkt kontroll av persondata.

Lund

RC Syd Lund använder en applikationsplattform (3C) för registrering, lagring, analys och rapport av data som tillåter enkel, effektiv, och flexibel registerhantering. Systemet är baserat på modern databasteknik samt krypterad registrering av patientdata. Systemet innehåller en avancerad behörighetsmodul med stark autentisering, det vill säga e-tjänstekort SITHS. Som en del av kvalitetssäkringen förs statistik över alla aktiviteter för kontroll av användning. Plattformen ägs av Region Skåne (där RC Syd nod Lund ingår organisatoriskt) och utvecklas kontinuerligt av RC Syd i nära samarbete med externa samarbetspartners.
Driftsäkerhet av plattformen sker i säkerhetsklassade lokaler med kontinuerlig backup.

Rapportverktyg

För att läsa mer om rapportverktyg inom RC Syd gå till Att använda registerdata -> Rapportverktyg.

Share
Publicerad: 20 maj 2015
Senast uppdaterad: 11 februari 2021