Patientinformation

När en verksamhet registrerar i kvalitetsregister måste patienterna informeras. Informationen ska ges skriftligt och/eller muntligt innan man för in uppgifter om en patient i ett kvalitetsregister. När information har lämnats krävs inte ett uttryckligt samtycke från patienten annat än i vissa särskilda fall. Den patient som inte vill bli registrerad har dock rätt att slippa. Patienten kan när som helst välja att få sina uppgifter borttagna ur registret.

Klicka här för att läsa mer detaljerad information om rättigheter, lagar och bestämmelser inom kvalitetsregister på RC Syds sektion Juridik och regelverk.

Är du patient som blivit registrerad i ett kvalitetsregister och har frågor som rör dina uppgifter? Kontakta då det register som du blivit registrerad i.
Klicka här för att komma till en förteckning över register anslutna till RC Syd.

 

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 31 augusti 2022