Utdata/Rådata

Från många register kan användarna lätt ladda ner de data de registrerat i form av Excel-filer eller liknande. I sådana filer har varje patient/registrering en rad där de olika variablerna finns i kolumnerna. Den intresserade användaren kan sedan själv bearbeta och analysera sina data i Excel eller särskilt statistikprogram.
Vanligen har användarna fri tillgång till data från den egna enheten. Är man intresserad av uppgifter från flera enheter eller hela landet krävs ansökan och tillstånd från registerstyrgrupp.

Dynamiska utdatarapporter

Dynamiska utdatarapporter är ett enkelt och överskådligt sätt att presentera utdata på. Det ger bland annat tillgång till olika diagram och möjlighet att enkelt bryta ner och visa data på en lägre detaljnivå och på så sätt presentera informationen enligt egna behov, önskemål och intresse. Rapporterna kan bland annat användas som stöd för att identifiera förbättringspotentialer ute på klinikerna eller som underlag för diskussion vid till exempel enhetsmöte. Dynamiska rapporter utformas i samråd med RC Syd.

Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 7 februari 2022