Utdata/Rådata

Från många register kan användarna lätt ladda ner de data de registrerat i form av Excel-filer eller liknande. I sådana filer har varje patient/registrering en rad där de olika variablerna finns i kolumnerna. Den intresserade användaren kan sedan själv bearbeta och analysera sina data i Excel eller särskilt statistikprogram.
Vanligen har användarna fri tillgång till data från den egna enheten. Är man intresserad av uppgifter från flera enheter eller hela landet krävs ansökan och tillstånd från registerstyrgrupp.

Via undermenyn till vänster kan man klicka sig vidare till några register som visar upp dynamiska utdatarapporter.

Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 24 februari 2017