MMCUP – Kvalitetsregistret för ryggmärgsbråck och annan neuralrörsdefekt

Kvalitetsregistret för ryggmärgsbråck och annan neuralrörsdefekt är ett register som arbetar för att förhindra onödiga komplikationer till ryggmärgsbråck och andra medfödda eller tidigt förvärvade skador i ryggmärgen. Personer med hydrocefalus sedan barndomen, utan ryggmärgsbråck, kan också delta.

Användningsområde för MMCUP

Registret används som

  • checklista för att säkra vården av den enskilde personen
  • underlag för att välja rätt behandling i rätt tid
  • kvalitetssäkring för att få bra vård var man än bor i landet
  • forskningsdatabas för att få ny kunskap som kan förbättra behandlingen.

Uppföljningen är utformad efter den kunskap som finns idag. Personens behandlare (till exempel arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut eller uroterapeut) undersöker kroppsfunktion och hälsa regelbundet. Detta och operationer, inopererat material, läkemedel, hjälpmedel, träning och annan given behandling dokumenteras, liksom personens egen uppfattning om insatserna och sin funktion.

Uppgifterna från MMCUP samlas i en databas. Personens behandlare kan sedan ta fram överskådliga rapporter som visar personens funktion över tid och eventuella varningssignaler. Detta är grundläggande för att kunna välja rätt behandling i rätt tid.

Till MMCUP är kopplat ett nationellt kvalitetsregister som möjliggör jämförelser av insatser och behandlingsresultat i olika regioner för att främja jämlik vård med god vårdkvalitet i hela landet.

Share