LÄNKAR

Nedan hittar du länkar till organisationer med anknytning till kvalitetsregister samt tidningar och tidskrifter där register då och då nämns i olika sammanhang.

Myndigheter, intresseorganisationer och vetenskapliga organisationer

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationella kvalitetsregister

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)

Registerforskning.se

Socialstyrelsen (SoS)

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU)

Statistiska centralbyrån (SCB)

Svensk Sjuksköterskeförening

Svenska Läkarsällskapet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Vårdanalys

Vården i siffror

Nationella Registercentrum

QRC Stockholm

Registercentrum Norr

Registercentrum Syd

Registercentrum SydOst

Registercentrum Västra Götaland

Uppsala Clinical Research

Regionala Cancercentrum

Regionalt Cancercentrum Norr

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Regionalt Cancercentrum Syd

Regionalt Cancercentrum Sydöst

Regionalt Cancercentrum Väst

Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro

Juridik

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)

Juridik och regelverk för kvalitetsregister

Patientdatalagen

Patientlagen

Personuppgiftslagen

Tidningar/Tidsskrifter

Dagens Medicin
www.dagensmedicin.se

Dagens Samhälle
www.dagenssamhalle.se

Kvalitetsvård
www.kvalitetsvard.se

LIFe-time
www.life-time.se

Läkartidningen
www.lakartidningen.se

Läkemedelsvärlden
www.lakemedelsvarlden.se

Vårdfokus
www.vardfokus.se

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022