2018

I början av oktober arrangerade RCO (Registercentrumorganisation) Syd två konferensdagar i Skåne. Den första dagen hölls en workshop för patientföreträdare i Lund som följdes upp med RCO Syds årliga registerdag dagen därpå i Malmö. Resultatet av workshopen presenterades som egen punkt på RCO Syd-dagen och därmed knöt man samman de två dagarna.

Ämnen som stod på agendan för RCO Syd-dagen utöver sammanfattning av workshopen var bland annat Statusrapport RCO Syd och organisationen för nationella kvalitetsregister, Patientprocessutveckling med stöd av kvalitetsregisterdata samt Socialstyrelsens Registerservice.

En artikel om de två dagarna finns att läsa på följande länk:
http://rcsyd.se/blog/nyheter/patientforetradardag-och-rco-syds-registerdag-en-aterblick

Program

Inbjudan och program till RCO Syd registerdag 2018 (PDF-format, 142 kB)

Presentationer (i programordning)

Workshop för patientföreträdare, bakgrund och information om registerverksamhet – Maria Rejmyr Davis (PDF-format, 4 MB)

Statusrapport registercentrumorganisation och organisationen för nationella kvalitetsregister – Maria Remyr Davis, Thomas Troëng, Mikael Åström (PDF-format, 2 MB)

Workshop för patientföreträdare, sammanfattning efter workshops – Susanne Albrecht, Maria Rejmyr Davis, Eva Wendel (PDF-format, 707 kb)

Direktöverföring, var står vi idag? – Sven Oredsson, Richard Hallberg, Jonna Degerman, Katarina Klang Larsson (PDF-format, 587 kB)

Juridik och GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen) – Per Bergstrand (PDF-format, 505 kB)

Share
Publicerad: 26 oktober 2018
Senast uppdaterad: 9 februari 2021