RC Syd Lund/Dataanalys och Registercentrum

Mikael Åström, enhetschef
Telefon: 046-17 57 96
Mobil:    072-207 42 53
E-post: mikael.astrom@skane.se

Penny Lindegren, handläggare
Telefon: 046-17 13 48
Mobil:    072-599 74 56
E-post: penelope.lindegren@skane.se

Charlotte Romfors, verksamhetskoordinator
Telefon: 046-77 08 00
Mobil:    076-887 01 89
E-post: charlotte.romfors@skane.se

Karin Ottosson, registerkoordinator
Telefon: 046-17 58 25
Mobil:    072-573 30 91
E-post: karin.ottosson@skane.se

Lovisa Björnberg, dataanalytiker
Telefon: 046-275 19 70
Mobil:    072-465 73 37
E-post: lovisa.bjornberg@skane.se

Christina Jonsson, dataanalytiker
Telefon: 046-17 68 60
Mobil:    076-889 00 53
E-post: christina.f.jonsson@skane.se

Chanchai Manuswin, dataanalytiker
Telefon: 046-17 58 07
Mobil:    076-887 01 49
E-post: chanchai.manuswin@skane.se

Pernilla Olausson, dataanalytiker
Telefon: 072-465 19 65
E-post: pernilla.olausson@skane.se

Anastasios Pantelis, dataanalytiker
Telefon: 046-17 40 46
Mobil:    072-467 45 44
E-post: anastasios.pantelis@skane.se

Mikael Maga, programmerare
Telefon: 046-275 19 75
Mobil:    072-465 73 85
E-post: mikael.maga@skane.se

Andreas Månsson, programmerare
Telefon: 046-275 19 01
Mobil:    072-465 73 92
E-post: andreas.mansson@skane.se

Orestes Theodoridis, programmerare
Telefon: 046-275 17 26
Mobil:    072-465 73 91
E-post: orestes.theodoridis@skane.se

Ymer Hjelmqvist, masterdataansvarig
Telefon: 072-468 58 94
E-post: ymer.hjelmqvist@skane.se

Torbjörn Ivarsson, informationsarkitekt
Telefon: 046-17 54 43
Mobil:    076-887 13 54
E-post: torbjorn.ivarsson@skane.se

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 12 november 2020