Kalender

2023-09-26 och 2023-10-12

Digital workshop om validering av data i nationella kvalitetsregister

I höst anordnar Registercentrum Sydost och Registercentrum Syd en digital workshop kring validering av data i nationella kvalitetsregister.
Workshopen ges vid två tillfällen med samma program.

Klicka här för att komma till mer information.

2023-10-06

Kvalitetsregisterdag i Södra sjukvårdsregionen

Den 6 oktober anordnar Sjukvårdsregional samverkansgrupp (RSG) för kvalitetsregister en kvalitetsregisterdag i Hässleholm.

Klicka här för att komma till mer information.

Share