Datauttag

Registercentrum Syd tar emot ansökningar om datauttag från de kvalitetsregister som har Region Blekinge eller Region Skåne som centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet.

Ansökningsprocessen underlättas om dialog påbörjas med kontaktperson för registret som ansökan avser för att se om registret tillhandahåller data som kan vara användbar för din studie.

För att ansöka om datauttag från ett register med CPUA i Region Blekinge eller Region Skåne använd blanketterna på den här sidan. Ifylld ansökningsblankett skickas med post eller e-post till registrets CPUA.

För register som får stöd av Registercentrum Syd, men har annan CPUA än Region Blekinge eller Region Skåne gäller andra rutiner för datauttag från register. Vi hänvisar till dessa registers hemsidor för information om rutiner.

Hos stödfunktionen för nationella kvalitetsregister finns information om vad som gäller för datauttag nationellt.
Klicka här för att komma till mer information hos stödfunktionen för nationella kvalitetsregister.

Kvalitetsregister anslutna till Registercentrum Syd med CPUA i Region Blekinge

Barnkataraktregistret PECARE

Nationella Kataraktregistret

SKRS (Svenska Kvalitetsregistret för Rehabilitering vid Synnedsättning)

Svenska Cornearegistret

Svenska Makularegistret

SweTrau (Svenska Traumaregistret)

CPUA, Region Blekinge

[Länk till dokument]

Postadress:
RC Syd Karlskrona
Region Blekinge
371 41 Karlskrona

E-post:
rcsydkarlskrona@regionblekinge.se

Kvalitetsregister anslutna till Registercentrum Syd med CPUA i Region Skåne

BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

CPUP (Uppföljningsprogram för Cerebral Pares)

Könsdysforiregistret

LKG-registret (Läpp- Käk och/eller Gomspaltregistret)

MMCUP (Kvalitetsregister för MMC [myelomeningocele], annan neuralrörsdefekt och hydrocefalus)

RIKSHÖFT

SQRTPA (Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery)

Svenska Nationella Fotledsregistret (Swedankle)

SwedeAmp (Amputations- och protesregistret)

CPUA, Region Skåne

[Länk till dokument]

Postadress:
RC Syd Lund
Dataanalys och Registercentrum
Avdelningen digitalisering och IT
Region Skåne
Tunavägen 22
223 63 Lund

E-post:
cpua@skane.se

Så hanterar vi din ansökan om datauttag

När din ansökan har inkommit diarieförs den och får ett diarienummer som sedan används i all korrespondens kring ansökan. Du får e-post med bekräftelse på att ansökan är mottagen. Ansökan bedöms av en grupp av sakkunniga för respektive CPUA. I vissa fall krävs att ansökan kompletteras innan beslut kan fattas. Om detta är aktuellt får du information via e-post.

En ansökan kan beviljas eller avslås av CPUA. Du får information om beslutet via e-post. Vid avslag får du information om hur beslutet kan överklagas. Beslutet diarieförs och arkiveras.

Efter att ansökan har beviljats kommer processen för utlämnade av data att påbörjas. Detta sker via DataTransfer, som är en tjänst som RC Syd tillhandahåller för säker dataöverföring, eller via annan krypterad elektronisk form.

Handläggningstiden är cirka tre veckor från beviljad ansökan. Om handläggningstiden är mer än tre veckor kommer den sökande informeras via e-post.

Har du frågor om datauttagsprocessen, kontakta berörd CPUA som ansökan avser.

DataTransfer

Klicka här för att ansöka om konto i DataTransfer.

Kvalitetsregister anslutna till Registercentrum Syd med CPUA i en annan region

HAKIR (Handkirurgiskt kvalitetsregister)

CPUA: Södersjukhuset AB
Klicka här för att komma till HAKIRs hemsida.

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

CPUA: Region Örebro
Klicka här för att komma till Infektionsregistrets hemsida.

SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit)

CPUA: Region Värmland
Klicka här för att komma till SKaPas hemsida.

Svenska Skulder- och Armbågsregistret

CPUA: Danderyds Sjukhus AB
Klicka här för att komma till Skulder- och Armbågsregistrets hemsida.

Share
Publicerad: 25 augusti 2021
Senast uppdaterad: 16 januari 2024