Årsrapporter från register anslutna till RC Syd

På denna sida läggs varje år länkar till de senaste årsrapporterna från register anslutna till RC Syd in. Listan nedan med länkarna uppdateras kontinuerligt.

Rapporter för 2019

Amputations- och protesregistret SwedeAmp
https://swedeamp.com/index.php/startsida/arsrapporter/

Barnkataraktregistret PECARE
http://rcsyd.se/pecare/resultat/arsrapport

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
https://bpsd.se/styrgruppen/

CPUP – Uppföljningsprogram för Cerebral Pares
http://cpup.se/publikationer/arsrapporter/

HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister
http://hakir.se/rapporter

Könsdysforiregistret
https://konsdysforiregistret.se/arsrapport-2019/

LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret
http://lkg-registret.se/publikationer-och-forskning/arsrapporter

MMCUP – Uppföljningsprogram för spinal dysrafism och hydrocefalus
http://mmcup.se/wp-content/uploads/2020/09/200907-MMCUP-Arsrapport-2020-om-2019-till-SKR.pdf (PDF-format, 1,1 MB)

Nationella Kataraktregistret
http://rcsyd.se/kataraktreg/publikationer/arsrapporter

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar
Ännu ej publicerad.

Registret för Svenska Bukväggsbråck
https://www.ventralhernia.se/%C3%85rsredovisningar

RIKSHÖFT
https://www.rikshöft.se/forsking-och-utv%C3%A4rdering

SKaPa – Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit
http://www.skapareg.se/resultat

SKRS – Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning
https://rcsyd.se/skrs/publikationer/arsrapporter

SNR – Svenskt Njurregister
https://www.medscinet.net/snr/arsrapporter.aspx

SQRTPA – Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery
http://sqrtpa.se/arsrapporter

Svenska Cornearegistret
http://www.cornea.nu/om-svenska-cornearegistret/arsrapporter/

Svenska Makularegistret
http://makulareg.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Nationella Fotledsregistret
http://www.swedankle.se/arsrapporter.php

Svenska knäprotesregistret
http://www.myknee.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Skulder- och Armbågsregistret
http://ssas.se/kval/reports.php

SweTrau – Svenska Traumaregistret
http://rcsyd.se/swetrau/om-swetrau/arsrapporter

Share
Publicerad: 5 februari 2018
Senast uppdaterad: 18 november 2020