Årsrapporter från register anslutna till RC Syd

På denna sida läggs varje år länkar till de senaste årsrapporterna från register anslutna till Registercentrum Syd in. Listan nedan med länkarna uppdateras kontinuerligt.

Rapporter för verksamhetsåret 2022

Ambulansregistret (AmbuReg)

https://rcsyd.se/ambureg/publikationer/arsrapporter

Amputations- och protesregistret SwedeAmp

https://swedeamp.com/index.php/startsida/arsrapporter/

Barnkataraktregistret PECARE

http://rcsyd.se/pecare/resultat/arsrapport

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

https://bpsd.se/styrgruppen/

CPUP – Uppföljningsprogram för Cerebral Pares

http://cpup.se/publikationer/arsrapporter/

HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister

http://hakir.se/rapporter

Könsdysforiregistret

https://rcsyd.se/konsdysforiregistret/publikationer/arsrapporter

LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret

http://lkg-registret.se/publikationer-och-forskning/arsrapporter

MMCUP – Kvalitetsregister för MMC (myelomeningocele) och annan neuralrörsdefekt

https://mmcup.se/?page_id=42

Nationella Kataraktregistret

http://rcsyd.se/kataraktreg/publikationer/arsrapporter

Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar

https://infektionsregistret.se/publikationer/arsrapporter

RIKSHÖFT

https://www.rikshöft.se/forsking-och-utv%C3%A4rdering

SKaPa – Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit

http://www.skapareg.se/resultat

SKRS – Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning

https://rcsyd.se/skrs/publikationer/arsrapporter

SQRTPA – Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery

http://sqrtpa.se/arsrapporter

Svenska Cornearegistret

https://rcsyd.se/cornea/publikationer/arsrapporter

Svenska Makularegistret

http://makulareg.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Nationella Fotledsregistret

https://swedankle.se/publikationer/arsrapporter

Svenska Skulder- och Armbågsregistret

https://rcsyd.se/ssar/publikationer/arsrapporter

SweTrau – Svenska Traumaregistret

http://rcsyd.se/swetrau/om-swetrau/arsrapporter

Share
Publicerad: 5 februari 2018
Senast uppdaterad: 23 maj 2024