Årsrapporter

På denna sida finns SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) årsrapporter tillgängliga för nedladdning.

Publicerad: 18 november 2020
Senast uppdaterad: 21 september 2023