Patientinformation

På denna sida finns information om SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) till patienter och anhöriga. Informationen är skapad i enlighet med GDPR (The General Data Protection Regulation).

Informationen finns i en svartskriftsversionen på tre sidor samt en version i storstil på fem sidor. Svartskriftsversionen finns även inläst och är nedladdningsbar uppdelad på tre ljudfiler.

Publicerad: 2 november 2015
Senast uppdaterad: 16 juni 2023