2021

Svenskt Kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning, SKRS, genomförde ett digitalt användarmöte via Teams den 13 oktober. Syftet med mötet var att ge en återkoppling kring kvalitetsregistrets arbete både nu och strategiskt framåt. Målet var också att den nationella samsynen inom synrehabilitering skall öka och fortsätta att utvecklas.

Deltagare var synchefer och  kontaktpersoner i landet. Glädjande är att Sveriges samtliga regioner nu finns med i SKRS!

Rapport från användarmötet

SKRS:s registerhållare Fanny Petersson gav en inledning och presentation av dagen och därefter presenterades årsrapporten för 2020 och handlingsplanen. Under förmiddagen arbetade vi sedan i mindre grupper kring årsrapporten och handlingsplanen.

Efter lunchen presenterade Susanne Albrecht från RC Syd visualiseringsverktyget som kommer nu i höst. SKRS:s dashboard visar idag antal patienter, väntetiden till rehabilitering, antal upprättade IHP/IRP med mera. Visualiseringsverktyget ligger också på dashboarden och ger ytterligare en möjlighet att mäta effekt och följa upp verksamheterna.

Jeanette Källstrand, forskare, berättade om utvärderingsprojektet ”Mäta effekter” där Region Halland och Region Västra Götaland har varit pilotverksamheter.

Vi arbetade i mindre reflektionsgrupper både på förmiddagen och eftermiddagen. Styrgruppsmedlemmarna fick uppgiften att dokumentera och sammanfatta gruppernas reflektioner.

År 2015 blev SKRS en registerkandidat och sedan 2019 befinner sig SKRS på certifieringsnivå 3. Man har sedan fyra år på sig att uppfylla kriterierna för nästa nivå som är certifieringsnivå 2. Det innebär att vi i vår ansökan hösten 2022 kan visa att vi uppfyller kriterierna för nivå 2 samtidigt som vi måste behålla och klara kriterierna för nivå 3. SKRS behöver finslipa vissa delar (till exempel täckningsgraden) på nivå 3, men det finns också delar som redan är klara för certifieringsnivå 2. I SKRS:s handlingsplan finns alla aktiviteter som är nödvändiga för att nå i mål, det vill säga klara kriterierna för certifieringsnivå 2 år 2023.
Det som pågår nu är att ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har beslutat om justerade kriterier för certifieringsnivåer och för bedömning av Nationella Kvalitetsregister. Det handlar om ett förtydligande av kriterier som varit  svårtolkade och förtydligande gällande samarbeten med kunskapsstyrningssystemet och framtidens vårdinformationsmiljöer.

En stor fråga som är på agendan nu är om barnsynskaderegistret kan gå samman med SKRS. Det är ett register som ögonläkare ansvarar för men som idag inte är ett kvalitetsregister. Tanken har alltid varit att det ska finnas en barnmodul i SKRS. En riskanalys är  påbörjad kring barnsynskaderegistret som en del i SKRS och beslut tas 2022.

Användarmötet i tidningen Nya Synvärlden

Rapporten ovan har även fått plats i Nya Synvärlden nummer 4 2021.

Klicka här för att ladda ner Nya Synvärlden nummer 4 2021 (PDF-format, 757 kB).

Program

Klicka här för att ladda ner programmet från SKRS-dagen (PDF-format, 133 kB).

 

Publicerad: 22 september 2021
Senast uppdaterad: 23 december 2021