2016

SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) hade sitt första användarmöte den 11 oktober 2016. Registerhållare Anne Granath hälsade alla välkomna nästan precis ett år efter starten av SKRS. Ungefär 40 personer, kontaktpersoner och chefer deltog på mötet som ägde rum på Freys Hotel i Stockholm.

På detta första möte ville styrgruppen ge deltagarna lite mer fördjupning om vad kvalitetsregister är och hur data kan användas i förbättringsarbetet vid den egna enheten, därför visades det filmer (framtagna av Registercentrum Norr) om nationella kvalitetsregister och om hur man vid verksamhetsutveckling kan använda sitt kvalitetsregister som verktyg. Förbättringsguiden som är sammanställd av Registercentrum i samverkan presenterades av Susanne Albrecht, företrädare för Registercentrum Syd.
Deltagarna fick också ta del av SKRS:s första årsrapport som bygger på data ur registret från starten i oktober 2015 fram till juni 2016. SKRS är certifierat som registerkandidat och startade med utbildning för 16 enheter i oktober 2015. Implementeringen har sedan fortsatt under våren 2016. I dagsläget är 29 enheter registrerade som användare i SKRS där 21 har kommit igång med att registrera, dock i olika omfattning.

Susanne Albrecht föreläser.
Susanne Albrecht vid mikrofonen.

Under mötet fick deltagarna diskutera två frågor i mindre grupper:

  • Vilka olika intressenter finns till ert kvalitetsregister?
  • På vilket sätt bidrar ert register till att höja kvaliteten i hela vårdprocessen och skapa värde för patienten i slutänden?

Frågan om hur man bör informera patienten/brukaren om kvalitetsregistret lyftes av några deltagare. Landstingen/regionerna har olika regelverk, men från registrets sida anser styrgruppen att det ska ges muntlig information, inte minst med tanke på målgruppens svårigheter med läsning. SKRS har sammanställt en patientinformation i både text- och ljudfilsformat som finns tillgänglig för nedladdning på registrets hemsida. Klicka här för att komma till patientinformationen.

Några frågor kring webbmodulen lyftes också innan styrgruppen gick över till tankar om framtida införande av patientrapporterade mått (PROM).

Åhörare.

Avslutningsvis utvärderades mötet och deltagarna var överlag positiva till upplägget. Det som särskilt nämndes som bra var att få träffa andra och diskutera samt redovisningen av årsrapporten.
Som önskemål till nästa användarmöte framkom att man ville ha mer tid till diskussioner i mindre grupper, en förbättrad KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder)-lista och sist men inte minst en förhoppning om att täckningsgraden i SKRS då har ökat ytterligare.

Styrgruppen kommer att arbeta vidare med KVÅ-frågan. Delvis utifrån frågorna om webbmodulen har vanliga frågor om SKRS publicerats på hemsidan. Klicka här för att komma till dessa i sektionen FAQ (Frequently Asked Questions).

Styrgruppen tackar för återkopplingen från kontaktpersoner och chefer.

Delar av styrgruppen för SKRS.
Delar av styrgruppen: Anne Granath, Susanne Albrecht, Lotta Edman och Eva Kalén.
Publicerad: 2 november 2017
Senast uppdaterad: 23 juni 2020