Länkar

Organisationer/Myndigheter

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
www.fsdb.org

Föreningen För Synrehabilitering Sverige (FFS)
www.ffss.se

Nationella Kvalitetsregister
www.kvalitetsregister.se

Qulturum
www.qulturum.se

Socialstyrelsen (SoS)
www.socialstyrelsen.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
www.skr.se

Synskadades Riksförbund (SRF)
www.srf.nu

Unga med Synnedsättning
www.ungsyn.se

1177 Vårdguiden
www.1177.se

Nationella Registercenter

QRC Stockholm
www.qrcstockholm.se

Registercentrum Norr (RC Norr)
www.rcnorr.se

Registercentrum Syd (RC Syd)
www.rcsyd.se

Registercentrum SydOst (RCSO)
www.rcso.se

Registercentrum Västra Götaland (RC VGR)
www.registercentrum.se

Uppsala Clinical Research (UCR)
www.ucr.uu.se

Utbildning/Forskning

Framtid.se, information om yrket synrehabiliterare
www.framtid.se/yrke/synrehabiliterare

Göteborgs universitet
www.gu.se

Linköpings universitet
www.liu.se

Lunds universitet
www.lu.se

Sahlgrenska akademin
www.sahlgrenska.gu.se

Stockholms universitet
www.su.se

Umeå universitet
www.umu.se

Uppsala universitet
www.uu.se

Örebro universitet
www.oru.se

Tidningar

Dagens Medicin
www.dagensmedicin.se

Internationella föreningar/organisationer

World Health Organization (WHO)
www.who.int

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 28 februari 2024