Deltagande enheter och anslutningsgrad

SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) utsågs till registerkandidat 2014. Under samma år pilottestade SKRS fyra enheter: Halland, Blekinge, Gotland och Skövde.

Under oktober 2015 påbörjades utbildning och implementering för 15 enheter: Borås, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Vänersborg, Västervik, Västerås, Umeå och Östersund. Inom Region Skåne räknade vi med att de fyra syncentraler som finns där (Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad) kommer att inkluderas i SKRS. I februari 2016 hölls ytterligare en utbildning i webmodulen och då deltog Örebro, Falun, Gävle, Eskilstuna och Karlstad. Dalarna har kommit igång med registrering under 2018.

Förtydligande av kartfärger.

På bilden nedan syns till vänster vilka som deltog i pilotregistrering 2015 och till höger antalet deltagande enheter i september 2018. Län markerat med grönt betyder att enheten inom länet är ansluten och aktiv i SKRS. Län markerat med gult har gått utbildning inom SKRS och precis börjat att registrera. Rödmarkerade län i september 2018 inte anmält användare eller registrerat i SKRS.

Två Sverige-kartor visas som illustrerar deltagande enheter i SKRS 2015 kontra 2018.

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 17 juni 2020