Deltagande enheter och anslutningsgrad

SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) utsågs till registerkandidat 2014. Under samma år pilottestade SKRS fyra enheter: Halland, Blekinge, Gotland och Skövde.

Under oktober 2015 påbörjades utbildning och implementering för 15 enheter: Borås, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Vänersborg, Västervik, Västerås, Umeå och Östersund. Inom Region Skåne räknade vi med att de fyra syncentraler som finns där (Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad) kommer att inkluderas i SKRS. I februari 2016 hölls ytterligare en utbildning i webbmodulen och då deltog Örebro, Falun, Gävle, Eskilstuna och Karlstad. Dalarna kom igång med registrering under 2018. 2021 anslöt sig Uppsala och började registrera.

Förtydligande av kartfärger.

På bilden nedan syns till vänster vilka som deltog i pilotregistreringen 2015 och till höger antalet deltagande enheter i mars 2022.
Län markerat med grönt betyder att enheten inom länet är ansluten och aktiv i SKRS. Län markerat med gult har gått utbildning inom SKRS och precis börjat att registrera. Län markerat med rött (som det i dagsläget inte finns något) innebär att varken användare eller enheter finns registrerade därifrån i SKRS.

Sverige-kartor över deltagande enheter vid starten av SKRS (ett fåtal) respektive anslutna enheter i dagsläget (samtliga).

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 16 mars 2022