Mäta effekter/skattning

På denna sida finner du information om att mäta effekter av rehabiliterande insatser, även kallat skattning.

Informationsblad

Via nedladdningsboxen på denna sida kan du ladda ner detaljerad information om hur Mäta effekter/skattning görs.

Vanliga frågor

På SKRS:s sida med vanliga frågor finns ett avsnitt om Mäta effekter/skattning.
Klicka här för att komma till sidan.

Information om uppdatering i SKRS rörande mäta effekter/skattning (2023-12-12)

Från den 12 december uppdateras mäta effekter/skattning i SKRS. I skattningen väljs idag domän, exempelvis ”Lärande och tillämpa kunskap”, där målet som registreras är det som har skattats som svårast. Nytt i och med uppdateringen är att ytterligare en undernivå (subdomän) av ICF läggs in registret. Denna nivå är placerad mellan val av domän och skattning av svårighetsgrad (grad av besvär). Tillägget är gjort efter önskemål från användare som vill kunna specificera vilken aktivitet/mål som avses, kunna lägga in flera mål inom samma domän och att även kunna särskilja målen vid uppföljning (slutskattning) efter genomförd rehabilitering.

Varje undernivå kommer att ha en fritextruta som kan användas för att särskilja målen.
Observera att undernivåerna (subdomänerna) är obligatoriska att fylla i vid registrering.

Uppdateringen innebär även att SKRS kan följa upp effekten av de rehabiliterande insatserna på en mer specificerad nivå.

Exempel från att mäta effekter

Val 1, välj domän

Här väljs exempelvis ”Lärande och att tillämpa kunskap”.

Val 2 (nytt), välj vilken typ av aktivitet/mål som skattas

Under ”Lärande och tillämpa kunskap” finns följande undernivåer:

  • d120 Annat målinriktat utnyttjande av sinnesintryck
  • d140 Att lära sig läsa
  • d145 Att lära sig skriva
  • d166 Att läsa
  • d170 Att skriva

Val 3, skattning av svårighetsgrad enligt ICF-skalan

Detta görs på samma sätt som innan.

Stödmaterial

Ytterligare stödmaterial, ”ICF-lista Mäta effekter/skattning” och ”Lathund Mäta effekter/skattning”, finns att hämta hem från nedladdningsboxen på denna sida.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 16 februari 2024