Övriga publikationer

Valideringshandbok

Uppgifter och resultat från kvalitetsregister används i allt högre grad i vårdens kvalitetsarbete, ledning/styrning och forskning. Därför har det blivit allt viktigare att data i registren är kompletta och korrekta. På uppdrag av beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister finns det en webbaserad handbok upprättad gällande arbetet med att validera kvalitetsregistren.

Klicka här för att komma till handboken hos nationellakvalitetsregister.se.

Publicerad: 18 november 2020
Senast uppdaterad: 20 april 2022