2018

Den 18 oktober 2018 samlades kontaktpersoner och chefer, sammanlagt 43 personer, på Freys Hotel i Stockholm för SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) tredje användarmöte.

Registerhållare Anne Granath började med att hälsa alla välkomna och presentera de medlemmar av styrgruppen som medverkade under dagen samt senast invalda styrgruppsmedlemmen Eva Karlström, enhetschef på Syncentralen Stockholm. Efter genomgång av dagens program gjorde Anne en kort historik och en presentation av nuläget i SKRS. Att registret nu har så stor uppslutning med 26 registrerande synenheter är fantastiskt bra och nu börjar vi få större mängder av utdata att hantera och analysera.

Efter visst krångel med tekniken visade Lotta Edman SKRS:s hemsida och påminde om att det är här man får reda på vad som sker i SKRS. Här läggs det ut uppdateringar med nyheter och här ligger information om det mesta som rör registret; bakgrund och syfte, patientinformation, användarmanual, FAQ (Frequently Asked Questions), utbildningsfilmer, länkar för kontakt med styrgruppen (praktiska frågor) och Registercentrum Syd (tekniska frågor) med mera.

Annelie Lindberg fortsatte därefter att berätta om vad som skett på pilotenheterna i Västra Götaland och Halland. Sedan mars 2018 har det i registret upprättats rehabiliteringsplaner med ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)-baserade mål. Patienterna har fått skatta sina mål i början av rehabiliteringsfasen. Vid uppföljning och avslut har patienterna fått göra en ny skattning av svårigheterna efter rehabiliteringsinsatserna. I oktober beslutade styrgruppen att pausa detta försök att mäta effekt på de insatser som görs på synenheterna, då resultatet blev missvisande. Det kommer en rapport om piloten, varför den avbröts och planeringen för en omstart 2019 med nya direktiv till pilotklinikerna.

Susanne Albrecht redovisade på ett utmärkt sätt Årsrapporten för 2017

Susanne Albrecht föreläser.
Susanne Albrecht

Vi fick också möjlighet att ta del av en presentation om data ur registret.
Klicka här för att ladda ner presentationen (PDF-format, 2 MB).

Efter gemensam lunch på hotellets restaurang, där var och en fick välja mat efter eget tycke, var det dags att påbörja eftermiddagens program. Anna-Karin Öhman delade då upp auditoriet i sju mindre arbetsgrupper. Dessa grupper fick sitta och arbeta med workshops och diskutera kring tre olika ämnen:

  • Ny KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder)-lista. Synpunkter?
  • Bedömningsinstrument
    Arbetsgruppen har tittat på de bedömningsinstrument som använts i registret. De som har skickats in har två olika syften:

    • Förberedande frågor inför kartläggning. De förberedande frågorna innehåller samma typ av frågor och syftet är att man vill att patienten ska vara förberedd inför första besöket. Andra enheter har förinformation med samma syfte. Dessa ska inte registreras som bedömningsinstrument i modulen. Material som Senior Kom närmare och Senior Läsa mera, T-skalor med mera är utredningsmaterial i Lärande, tillämpa kunskap och ska inte fyllas i som bedömningsinstrument.
    • Bedömningsinstrument, de flesta ICF-baserade. De ICF-baserade bedömningsinstrumenten är väldigt lika. Man har utarbetat egna material som utgår från ICF med egna förklaringar till det som står i ICF. Arbetsgruppens förslag är att komplettera rullisten med ICF-baserat bedömningsinstrument som förval. Finns det fler bedömningsinstrument som används inom synverksamheterna som vi skulle kunna lägga in som förval i rullisten?
  • Registreras alla vuxna som besöker Synenheten? Om inte – varför?

Efter en och en halv timme med engagerade diskussioner var det dags för alla att samlas igen för en kort redovisning från varje grupp. Grupperna lämnade även en skriftlig sammanfattning som styrgruppen tar med sig i det fortsatta arbetet.
Användarmötet avslutades sedan och det var dags att åka tillbaka hem till respektive synenhet i Sverige för fortsatt arbete och vardagsliv i vårt vackra höstklädda land med löv i alla upptänkliga färger.

Utifrån utvärderingen av dagen var deltagarna nöjda. Ett genomgående önskemål fanns om att få arbetsfrågorna i förväg. Detta kommer att beaktas inför nästa användarmöte. Även så beaktas åsikten att ljudanläggningen måste bli bättre.

Stort tack till alla medverkande och väl mött nästa år!

Styrgruppen

Publicerad: 23 oktober 2018
Senast uppdaterad: 25 september 2020