Bakgrund och syfte

Bakgrund

SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) startade i oktober 2015 som registerkandidat och har sedan dess uppnått kvalitetsregisterstatus på certifieringsnivå 3. För att läsa mer om certifieringsnivåer på kvalitetsregister.se klicka här.

Implementeringen och utvecklingsarbetet har fortsatt genom åren. I dagsläget är 20 av 21 regioner i Sverige anslutna med registrerade användare i SKRS. Vi fortsätter arbetet framåt, bland annat genom årliga användarmöten där det finns möjlighet till workshops och diskussioner. SKRS:s styrgrupp har samarbete med chefsgruppen för synenheterna i Sverige och Synskadades Riksförbund via patientföreträdare, allt för att föra arbetet vidare.

Syfte

Syftet med SKRS är att

  • öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige
  • utveckla process- och resultatmått efter relevanta evidensbaserade åtgärder
  • utgöra underlag för forskning, verksamhetsutveckling och kliniskt förbättringsarbete.
Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 17 juni 2020