Introduktion och utbildning inom SKRS

Till vänster finns dokument att ladda ner som beskriver SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) och övningssuppgifter inom SKRS.

Där finns texter som ingick i utbildningarna som hölls 2015–2017 och en Powerpoint-presentation som presenterar SKRS:s, bakgrund, syfte och mål.

För att komma till en manual om hur själva registreringsarbetet går till samt åtgärdskoder klicka här.

För ytterligare frågor om registrering kontakta SKRS via mail:
hoh.skrs@vgregion.se

Utbildning om ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)

Alla enheter som ska delta i ”Mäta effekter” behöver jobba enligt ICF. Som stöd i detta arbete finns en utbildning om ICF framtagen.
Klicka här för att komma till utbildningen.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 9 mars 2023