Registrering av data

Vilka uppgifter innehåller kvalitetsregistret?

Bakgrundsdata:

 • kön
 • ålder
 • bostadsort
 • ögondiagnos
 • andra funktionshinder
 • landsting/region/ort.

Process- och resultatmått på kvalitet

SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) ledord, ”Rätt patient ska få rätt behandling av rätt behandlare i rätt tid”, har lett till följande process- och resultatmått:

 1. remisskriterier
 2. KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder)-kodning av behandlande och utredande åtgärder
 3. vilka bedömningsinstrument som används
 4. väntetid/ledtider från remissdatum till avslutad individuell rehabiliteringsplan
 5. ledtider för olika behandlande åtgärder i kedjan remiss-första besök-samtliga återbesök-uppföljning-avslutad rehabiliteringsplan
 6. metoder som ger bäst/störst effekt
 7. behandlingstid med hänsyn till demografi och genusperspektiv
 8. uppföljning
 9. andel upprättade och avslutade individuella rehabiliteringsplaner.
Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 23 juni 2020