Registrering

I september 2014 fick SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) besked om att man var ett av 17 registerinitiativ som blivit utvalda att få gå vidare och äska pengar för 2015. Pilotenheter för registrering startades i Halland, Blekinge, Gotland och Västra Götalandsregionen. I maj 2015 fanns en färdig, användarvänlig webbmodul på plats.

Under 2015 bedrev SKRS tre projekt:

  1. Det första projektet handlade om att SKRS:s styrgrupp avsåg att utarbeta ett anpassat utbildningsmaterial i användningen av registret som ett led i verksamheternas förbättringsarbete.
  2. Det andra projektet handlade om att utveckla en hemsida för SKRS.
  3. Det tredje projektets syfte var att utveckla en tillgänglighetsanpassad webbmodul för personer med funktionsnedsättning.

Implementering och utbildning i webbmodulen skedde följande datum: 13, 14 och 22 oktober. 15 landsting/regioner deltog och gick då med i SKRS.

Nästa presentation om SKRS och registrering ägde rum på nationella chefsdagen i Stockholm den 5 november 2015.

Klicka här för att läsa mer om bakgrund och syfte med SKRS.

I menyn till vänster finner du användarmanual för SKRS och mer information om hur registrering i SKRS går till.

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 23 juni 2020