Registrering

Hösten 2014 blev SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) godkända som ett registerinitiativ. Från hösten 2015 fanns en färdig, användarvänlig webbmodul på plats. Halland, Blekinge, Gotland och Västra Götalandsregionen var de enheter som startade upp med registreringar.

Sedan hösten 2021 är samtliga enheter i Sverige anslutna och registrerar i SKRS.
I dagsläget registreras alla personer med synnedsättning från och med 20 år och äldre. Under 2023 kommer även barn och ungdomar att inkluderas i registret.

I menyn till vänster finner du mer information om hur registrering i SKRS går till samt anvisning om var du finner manualen för registrering.

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 3 juni 2022