Höstens SKRS-dag

Årets andra SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)-dag genomfördes den 11 oktober då cirka 60 personer från landets syncentraler samlades digitalt via Teams.

Sammanfattning från dagen

Programmet innehöll presentationer och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Presentationerna handlade om innehållet i SKRS:s årsrapport 2022, registrets täckningsgrad och arbetet med implementeringen av att mäta effekter av rehabilitering.
Grupperna samtalade kring införandet av ”Mäta effekter” och gav goda exempel på implementeringen, orsaker till kortare rehabiliteringstid och i vilka situationer man inte upprättar en IRP (individuell rehabiliteringsplan).

Svaren på den utvärdering som skickades ut till alla deltagarna efter dagen visade ett fint resultat. Nedan följer några av de inkomna kommentarerna:

  • ”Givande gruppdiskussioner. Viktiga frågor togs upp och diskussionen fortsatte sedan här på enheten. Tydliga och givande presentationer.”
  • ”Första gången som jag var med. Har fått bättre förståelse för helheten och tyckte det var intressant med data som nu går att få ut. Har även kunnat se förbättringar som vi behöver göra hos oss för ’bättre’ registreringar.”
  • ”Gärna grupper utifrån profession vid något tillfälle framöver.”

Nästa SKRS-dag hålls digitalt som heldagsmöte den 24 april 2024. Boka in dagen redan nu i era kalendrar. Mer information kommer längre fram.

Vårens SKRS-dag

Styrgruppen för SKRS genomförde årets första SKRS-dag den 26 april. Mötet hölls digitalt och samlade cirka 60 personer från samtliga syncentraler i landet.

Sammanfattning från dagen

Programmet innehöll presentationer och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Presentationerna handlade om SKRS:s handlingsplan, forskningsprogrammet, arbetet med implementeringen av Mäta effekter och det påbörjade arbetet med att få in barn och ungdomar i registret.

Grupperna samtalade kring täckningsgraden och arbetet med att öka den, hur informationen från SKRS-dagen sprids på enheten och om föregående SKRS-dagar har bidragit till förändring/utveckling i den egna verksamheten och i så fall på vilket sätt. Anteckningar från samtalen har sammanställts och delats med deltagarna.

SKRS-dagarna är bra tillfällen för att få en uppdatering om det aktuella arbetet som pågår och en möjlighet att dela erfarenheter med andra syncentraler. Syncentralerna har kommit olika långt i arbetet.

Publicerad: 17 maj 2023
Senast uppdaterad: 20 december 2023