2020

För femte året i rad var det dags att samla alla enheter som medverkar i och har intresse av SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning). I år skedde mötet digitalt via Teams.

SKRS-dag är från och med i år den nya benämningen på det som tidigare hette användarmöte. Dagen genomfördes den 14 oktober. På grund av Covid-19-pandemin skedde årets SKRS-dag digitalt via applikationen Teams. Uppkopplade till mötet var 44 avdelningschefer och kontaktpersoner. Tillsammans med den del av styrgruppen som gav information blev vi totalt 51 deltagare. Tekniken var till stora delar med oss och programmet kunde genomföras utan problem.

Mötet inleddes med att registerhållare Fanny Petersson hälsade alla välkomna, redogjorde för dagens program och klargjorde förutsättningar för att mötet skulle fungera. Därefter gick Fanny tillsammans med Susanne Albrecht från Registercentrum Syd igenom årsrapporten för 2019.

När en liten paus med möjlighet till att sträcka på benen avklarats tog Anna-Karin Öhman och Eva Karlström vid och redogjorde för täckningsgraden i SKRS. Peter Henriksson redogjorde också för hur det fungerar i Blekinge.

Efter lunch startade klockan 12:45 eftermiddagens program med att Anna-Karin Öhman och Lotta Edman redogjorde för arbetet med KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder)-koder. De visade yrkesvis uppställda listor på KVÅ-koder som från och med årsskiftet 2020/2021 kommer att gälla vid registrering i modulen. Listorna finns inlagda på hemsidan under Registrering -> Användarmanual och kodlistor och är tillgängliga för nedladdning.
Klicka här för att komma till kodlistorna.

Då dagens andra bensträckarpaus passerat redogjorde Emelie Lombard för vad som är en rehabiliteringsplan i SKRS. Eftermiddagen fortsatte sedan med att Susanne Albrecht redogjorde för kommande möjligheter till visualisering på data från registret.

Som avrundning på dagen redogjorde registerhållare Fanny lite kring vad som ligger i framtiden och Sara Anderson och Lotta Edman visade lite från piloten som bedrivs i Västra Götalandsregionen och Halland, kallad ”Att mäta effekter”. Piloten är just nu under utvärdering och rutiner håller på att upprättas. Frågor som tas upp i piloten är bland annat:

  • Vad har man för uppdrag som kontaktperson?
  • Hur håller vi e-postadresser till chefer och kontaktpersoner aktuella?

Styrgruppen tackar alla som deltog på SKRS-dagen och påminner om att svara på den utvärderingslänk som sändes ut!

Publicerad: 16 oktober 2020
Senast uppdaterad: 16 oktober 2020