Styrgrupp

Registerhållare

Eva Karlström
Enhetschef, Syncentralen, Region Stockholm

Övriga styrgruppsmedlemmar

Cecilia Ekstrand
Patientföreträdare och utredare/handläggare, Synskadades Riksförbund, Stockholm

Helena Backteman
Synpedagog, Region Västerbotten

Kristina Tornqvist
Överläkare, medicine doktor och filosofie doktor, Skånes universitetssjukhus, Lund

Sara Andersson
Enhetschef, Syncentralen, Västra Götalandsregionen

Sofia Evertsson Marberg
Verksamhetsutvecklare, Syn- och tolkverksamheten, Västra Götalandsregionen

Susanne Albrecht
Ögonsjuksköterska och utvecklingsledare/projektledare, Registercentrum Syd, Region Blekinge

Ulrika Kjellström
Överläkare, medicine doktor och filosofie doktor, Skånes universitetssjukhus, Lund

Kontaktperson styrgruppen

Eva Karlström
Enhetschef, Syncentralen, Region Stockholm
E-post: eva.karlstrom@sodexo.com

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023