Styrgrupp

Registerhållare

Fanny Petersson
Verksamhetschef Kommunikation, Hälsa och funktionsstöd, Region Halland

Övriga styrgruppsmedlemmar

Ann-Charlotte Edman
Synpedagog, Syncentralen, Region Halland

Anette Strömqvist
Medicinsk sekreterare, Region Jämtland/Härjedalen

Emelie Lombard
Kurator och utvecklingsledare, Region Skåne

Eva Karlström
Enhetschef, Syncentralen, Region Stockholm

Fanny Petersson
Verksamhetschef Kommunikation, Hälsa och funktionsstöd, Region Halland

Jeanette Källstrand
Medicine doktor i vårdvetenskap och ögonsjuksköterska/lektor, Högskolan i Halmstad

Mikael Ståhl
Patientföreträdare och utredare/handläggare, Synskadades Riksförbud, Stockholm

Sara Andersson
Enhetschef Syncentralen, Västra Götalandsregionen

Susanne Albrecht
Ögonsjuksköterska och utvecklingsledare/projektledare, Registercentrum Syd, Region Blekinge

Kontaktperson styrgruppen

Fanny Petersson
Verksamhetschef Kommunikation, Hälsa och funktionsstöd, Region Halland
E-post: fanny.f.petersson@regionhalland.se

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 27 april 2021