Information om inloggning och e-tjänstekort

Inloggning till registerplattformen sker med hjälp av e-tjänstekort (SITHS-kort). Första gången du loggar in med e-tjänstekortet behöver du göra en ansökan till den enhet i registret som du behöver tillgång till. Därefter godkänns ansökan av registercentrum. När ansökan är godkänd kan du börja använda inloggningen.

Information om inloggning hos Registercentrum Syd

På Registercentrum Syds hemsida finns mer information om registerplattformen och ett dokument om hur man steg för steg går till väga för att ansöka om behörighet till SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning).

Dokumentet som innehåller instruktioner om ansökan steg för steg heter Instruktioner för inloggning med e-tjänstekort till Pharos och ligger i nedladdningsboxen till vänster på Registercentrum Syds sida.
Det dokument som ligger i nedladdningsboxen är alltid den senaste versionen. I dokumentet anges vilken version det är. Vi rekommenderar att alltid gå till informationssidan och låta dokumentet öppna sig i webbläsaren, men väljer du att spara ner dokumentet lokalt är det viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar att du har den senaste versionen.

Klicka här för att komma till informationen på Registercentrum Syds hemsida.

 

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 10 april 2024