Publikationer

Via menyn på denna sida kan du hitta olika typer av publikationer som SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) författat eller deltagit i samt tips på övriga värdefulla publikationer.

Publicerad: 17 november 2014
Senast uppdaterad: 18 november 2020