Insändning av data

SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) är webbaserat och all inrapportering sänds direkt till den nationella databasen för registret som är knuten till Registercentrum Syd. SKRS startades 2015 och arbetet med utdata är ständigt pågende. Alla deltagande enheter kan ta ut egen, lokal data för bearbetning och analys.

Två gånger per år har SKRS användarmöten/SKRS-dagar med deltagande kliniker och då sker presentation och diskussion av resultatsammanställningarna i årsrapporten.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 19 maj 2022