Processmått

I arbetet med att kunna efterleva SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) ledord ”Rätt patient ska få rätt behandling av rätt behandlare i rätt tid” används framför allt följande processmått:

  1. remisskriterier
  2. utredande och behandlande åtgärder (KVÅ [Klassifikation av vårdåtgärder])
  3. bedömningsinstrument
  4. väntetid från remiss/egenremissdatum till första besök
  5. rehabiliteringstid från remiss/egenremissdatum till avslutad individuell rehabiliteringsplan med hänsyn till demografi och genusperspektiv
  6. uppföljning
  7. andel upprättade och avslutade individuella rehabiliteringsplaner.
Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 22 juni 2020