2017

Den 11 oktober 2017 samlades kontaktpersoner och chefer, ungefär 35 personer, precis som förra året på Freys Hotel i Stockholm. Det var dags för SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) andra användarmöte.

Eva Kalén började med att hälsa alla välkomna. Efter presentationsrundan och genomgång av dagens program gjorde Eva en summering och en presentation av nuläget i SKRS. Det är glädjande att det nu är så många synenheter som kommit igång med registreringar i modulen och att man nu börjar kunna ta del av utdata, data som man med stor försiktighet kan börja hantera och fundera över. Vad är det som gör att resultatet ser ut som det gör?

Efter Evas inledande presentation visade Lotta Edman SKRS:s hemsida, gick igenom hur den är uppdelad och vad som presenteras här. Här ligger information om det mesta som rör registret som bakgrund och syfte, patientinformation, användarmanual, FAQ (Frequently Asked Questions), utbildningsfilmer, länkar för kontakt med styrgruppen (praktiska frågor) och Registercentrum Syd (tekniska frågor) med mera. Det poängterades här att man bör gå in på hemsidan med jämna mellanrum för att se nyheter och annan viktig information som rör registret.

Annelie Lindberg fortsatte att berätta om nästa steg i utvecklingen av modulen, vilket är att det planeras en ny variabel på Rehab. Plan-fliken och Uppföljningsfliken för att mäta effekt på de insatser som görs på synenheterna i Sverige. Under början av nästa år planeras det att Västra Götaland och Halland som pilotenheter ska börja registrera ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa)-baserade mål som efter avslutad insats sedan ska utvärderas.

Susanne Albrecht tog över efter Annelie och redovisade årsrapporten för 2016. Vi fick då möjlighet att ta del av data ur registret, konkreta siffror som presenterades på ett tydligt sätt i olika diagram.

Susanne Albrecht föreläser.
Susanne Albrecht

Efter gemensam lunch på hotellet var det dags för Anna-Karin Öhman att organisera eftermiddagen. Detta skedde med workshops där man fick sitta i mindre grupper och diskutera kring fyra olika frågeställningar:

  • IRP (Individuell rehabiliteringsplan/vårdplan)
  • Väntetidsspridning
  • Rehabiliteringstid varierar
  • KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder)

Efter återkoppling av workshoparna, där de olika grupperna fick göra en muntlig och skriftlig sammanfattning, avslutades användarmötet. Det var dags att åka tillbaka hem till vardagen och fortsatt arbete med synrehabilitering på Sveriges olika synenheter.

Utifrån utvärderingen av dagen var deltagarna mycket nöjda med innehållet och inte minst att få diskutera med i varandra i mindre grupper.

Delar av SKRS:s styrgrupp: Anna-Karin Öhman, Lotta Edman, Susanne Albrecht, Eva Kalén och Annelie Lindberg
Delar av styrgruppen: Anna-Karin Öhman, Lotta Edman, Susanne Albrecht, Eva Kalén och Annelie Lindberg

 

Publicerad: 2 november 2017
Senast uppdaterad: 23 juni 2020