Användarmanual och kodlistor

På denna sida finner du nedladdningsbara dokument riktade till användare av registerplattformen för SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning). Bland annat finner du senaste versionen av användarmanualen samt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder)-koder.

Publicerad: 28 juni 2016
Senast uppdaterad: 6 november 2020