2016

RCO (Registercentrumorganisation) Syds registerdagar 2016 hölls 13–14 oktober i Anselmsalen i Lund och samlade 70-talet deltagare.

På programmet fanns bland annat punkter som Projekt Röda telefonen, Utdata i praktiken – Möjligheter och fallgropar samt diskussion om framtiden i ämnet Kvalitetsregister – Vad händer efter 2016?

Nytt för 2016 var att registerdagarna inleddes med en Epi Scania-konferens som behandlade epidemiologi och registerbaserad forskning.

En artikel om de två dagarna finns att läsa på följande länk:
http://rcsyd.se/blog/nyheter/sammanfattning-av-rco-syds-registerdagar-13-14-oktober

Program

Inbjudan och program för RCO Syd registerdagar 2016 (PDF-format, 414 kB)

Program för Epi Scania (PDF-format, 250 kB)

Presentationer (i programordning)

Sjukvårdshistorik Region Skåne – Ingemar Peterson (PDF-format, 67 kB)

Change in visual acuity and need for low vision rehabilitation after intra-vitreal treatment for wet age-related maculadegeneration – a register based study from the Swedish Macula Register – Inger Westborg (PDF-format, 2,89 MB)

Confounding and propensity score – Catrin Wessman (PDF-format, 445 kB)

Matched cohort designs – Stefan Franzén (PDF-format, 1,14 MB)

Röda telefonen – Jenny Wanegårdh (PDF-format, 1,41 MB)

Direktöverföring av kvalitetsregisterdata – Richard Hallberg och Lena Jönsson (PDF-format, 553 kB)

NPDi (Nationella programmet för datainsamling), Kort om arbetet 2014–2016 och om 2017 och framåt – Staffan Winter (PDF-format, 1,01 MB)

Automatisk överföring från vårdsystem till kvalitetsregister – Maria Karlsson (PDF-format, 1,32 MB)

Registerforskning och grundläggande juridik för kvalitetsregister – Manólis Nymark (PDF-format, 102 kB)

Kvalitetsregister, Tårtbitar och beslutsstöd – Per Bergstrand (PDF-format, 119 kB)

Geomapping – Stefan Peterson (PDF-format, 2 MB)

Vad alla böra veta om slumpen skördar – Oskar Hagberg (PDF-format, 3,47 MB)

Så blir ditt register attraktivt för kliniknära förbättringsarbete – Susanne Albrecht (PDF-format, 1,20 MB)

Share
Publicerad: 16 oktober 2016
Senast uppdaterad: 9 februari 2021