Vetenskapliga projekt


Finns det något samband mellan prioriteringsverktyget NIKE (Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion) och eventuella könsskillnader avseende väntetiden för kataraktoperation?

Deltagande
Goldina Smirtwaite, Mats Lundström, Susanne Albrecht, Katarina Swahnberg.
Syfte
Att undersöka sambandet med användandet av NIKE och eventuella könsskillnader när det gäller väntetid för kataraktoperation.


Hälsovinst – analys av patientnytta i korrelation till indikationsnivån för gråstarrsoperation.

Deltagande
Susanne Albrecht, Mats Lundström, Svetlana Bizjajeva.
Syfte
Att studera patientnytta med kataraktoperation i korrelation till indelning i indikationsgrupp enligt NIKE.


Valideringsstudie av den reviderade versionen av patientfrågeformuläret Synhälsofrågor/Catquest, Catquest-9SF. En pilotstudie.

Deltagare
Nationella Kataraktregistrets styrgrupp samt sex ögonkliniker i Sverige.
Syfte
Att testa de psykometriska egenskaperna i en reviderad version av ett patientformulär. Publicerat 2009.


Att studera riskfaktorer för och utfallet efter en glaskroppskomplikation. En multicenterstudie.

Deltagare
Nationella Kataraktregistrets styrgrupp samt representanter för tio operationsenheter.
Syfte
Få utökade kunskaper när det gäller riskfaktorer för och utfallet efter en glaskroppskomplikation. Kunna ge rekommendationer för att om möjligt undvika sådan komplikation. Publicerat 2009.


Revidering av patientfrågeformuläret Synhälsofrågor/Catquest.

Deltagare
Mats Lundström, Konrad Pesudovs.
Syfte
Att förnya och revidera patientfrågeformulär med hjälp av Rasch-analys.


Hälsoekonomiskt perspektiv på samtidig bilateral kataraktoperation.

Deltagare
Pontus Roos, Mats Lundström, Susanne Albrecht.
Syfte
Att beskriva hur resurser kan optimeras vid kataraktoperation. Publicerat 2009.


En indexmodell för att beräkna nyttan av att fördröja försämringen av en kroniskt progressiv sjukdom.

Deltagare
Pontus Roos, Mats Lundström, Ulf Stenevi, Rikard Althin, Susanne Albrecht.
Syfte
Att med en indexmodell beskriva nyttan av att hejda ett kroniskt försämringsförlopp vid tre olika ögonsjukdomar.


Litteraturstudie om patientenkäter.

Deltagare
Mats Lundström, Eva Wendel.
Syfte
Författande av reviewartikel angående patientenkäter. Publicerat 2006.


En randomiserad studie av den självskattade synfunktionen efter en samtidig bilateral kataraktoperation jämfört med att operera ett öga i taget.

Deltagare
Mats Lundström, Susanne Albrecht, Majvi Nilsson, Bengt Åström.
Syfte
Att studera patientens nytta av en samtidig bilateral kataraktoperation jämfört med att operera ett öga i taget. Publicerat 2006.


Hur länge håller den förbättrade synfunktionen efter en kataraktextraktion?

Deltagare
Mats Lundström, Eva Wendel.
Syfte
Att undersöka hur länge den förbättrade självskattade synfunktionen håller efter en kataraktoperation. Publicerat 2005.

Share
Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 21 mars 2017