Nyhetsbrev

På denna sida samlas nyhetsbrev där RC Syd varit involverade.

Nyhetsbrev från RC Syd

2021

Nyhetsbrev #1 2021, publicerat i april (PDF-format, 775 kB)

Nyhetsbrev från RCO (registercentrumorganisation) Syd

RCO Syd är en virtuell organisation skapad den 1 januari 2015 vars verksamhet baseras på samverkan mellan Registercentrum (RC) Syd och Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd.
RCO Syd har som uppgift att tillgodose registrens behov av stöd för att uppnå visionen och målen för den nationella satsningen inom området nationella kvalitetsregister.

Nyhetsbreven syftar till att sprida information om pågående projekt, genomförda och kommande utbildningsinsatser samt ge exempel på hur registerdata används för att utvärdera och förbättra vården. Målet är att skapa dialog och samarbete mellan registerintressenter i Södra sjukvårdsregionen samt att sprida kunskap om metoder för kvalitetssäkring, analys och lösningar för in- och återrapportering av data.

Sedan 2019 är nyhetsbreven pausade, men de kan komma att återkomma i framtiden.

2018

Nyhetsbrev #1 2018, publicerat i mars (PDF-format, 205 kB)

2017

Nyhetsbrev #2 2017, publicerat i december (PDF-format, 275 kB)

Nyhetsbrev #1 2017, publicerat i april (PDF-format, 183 kB)

2016

Nyhetsbrev #3 2016, publicerat i november (PDF-format, 222 kB)

Nyhetsbrev #2 2016, publicerat i juni (PDF-format, 198 kB)

Nyhetsbrev #1 2016, publicerat i februari (PDF-format, 336 kB)

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 16 april 2021