Rapporter och skrifter

Slutrapport Lärmodeller II – Skåne RC Syd Lund, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad
Utgiven 2016 Nedladdningsbar (PDF-format, 2 MB)

Guide – Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete Registercentrum i samverkan
Utgiven 2016 Nedladdningsbar (PDF-format, 5 MB)

LAG (Landstingets analysgrupp)-projektet Landstinget Blekinge och RC Syd
Utgiven 2015 Nedladdningsbar (PDF-format, 870 kB)

Slutrapport Palliativ Syd RCO (Registercentrumorganisation) Syd och Palliativt Utvecklingscentrum
Utgiven 2015 Nedladdningsbar (PDF-format, 1,84 MB)

Att skapa ett sjukdomsspecifikt frågeformulär RC Syd Karlskrona
Utgiven 2014  Nedladdningsbar (PDF-format, 841 kB)

Handbok för utveckling av kvalitetsregister RC Syd Karlskrona
Utgiven 2014 – Tredje upplagan Nedladdningsbar (PDF-format, 2,05 MB)

Guide – Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete Guiden är framtagen av en arbetsgrupp med patientföreträdare, register och registercentrum
Utgiven 2013 Nedladdningsbar (PDF-format, 790 kB)

Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona)
Utgiven 2009 – Andra upplagan

Utvärdering av Nationella Medicinska Indikationer för Kataraktextraktion (NIKE) EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona), Sveriges Kommuner och Landsting
Utgiven 2008

Handbok för start av kvalitetsregister  EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona)
Utgiven 2005 – Första upplagan. ISBN 91-631-7122-8

Handbook for establishing quality registries EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona)
Utgiven 2005. English version. ISBN 91-631-8585-4

Simultaneous bilateral cataract surgery a retrospective study from the Swedish National Cataract Register (NCR). Albrecht, S. FOU (Forsknings- och utvecklingsenheten)-rapport. Institutionen för kliniska vetenskaper. Lunds Universitet
Utgiven 2005

Utebliven förbättring av självskattad synfunktion efter kataraktoperation verklighet eller mätfel Wendel, E. FOU-rapport. Institutionen för kliniska vetenskaper. Lunds Universitet
Utgiven 2005

Rapport angående nationella indikationer för kataraktoperation EyeNet Sweden (numer RC Syd Karlskrona)
Utgiven 2005

Share
Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 21 mars 2019