Vanliga förkortningar

På denna sida listas vanliga förkortningar kopplade till kvalitetsregistersystemet.

CPUA – Centralt personuppgiftsansvar

DA – Data och analys

GDPR – General Data Protection Regulation/dataskyddsförordningen

LAG – Lokal arbetsgrupp (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

LPO – Lokalt programområde (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

LSG – Lokal samverkansgrupp (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

NAG – Nationell arbetsgrupp (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

NKR – Nationella kvalitetsregister

NPO – Nationellt programområde (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

NSG – Nationell samverkansgrupp (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

PREM – Patient Reported Experience Measures (patientrapporterade upplevelsemått)

PROM – Patient Reported Outcome Measures (patientrapporterade utfallsmått)

RAG – Sjukvårdsregional arbetsgrupp (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

RC – Registercentrum

RCC – Regionalt cancercentrum

RCO – Registercentrumorganisation

RPO – Sjukvårdsregionalt programområde (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

RSG – Sjukvårdsregional samverkansgrupp (inom regionernas system för kunskapsstyrning)

Sam – Samverkan

SKR – Sveriges Kommuner och Regioner

Share
Publicerad: 16 april 2024
Senast uppdaterad: 18 april 2024