2015

RCO (Registercentrumorganisation) Syds registerdagar 2015 hölls på Grand Hotel i Lund 17–18 september.

Program

Program RCO Syds registerdagar 2015 (PDF-format, 301 kB)

Presentationer (i programordning)

Arbete med kvalitetsregisterdata (Nationella Kvalitetsregister) – Karin Christensson (PDF-format, 871 kB)

Användning av registerdata 1 (Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer) – Johan Wennerberg, Eva Brun (PDF-format, 2 MB)

Användning av registerdata 2 (Urinblåsecancerregistret) – Fredrik Liedberg, Oskar Hagberg (PDF-format, 315 kB)

Användning av registerdata 3 (Kolorektal cancer) – Björn Ohlsson (PDF-format, 386 kB)

Användning av registerdata 4 (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom) – Eva Granvik (PDF-format, 525 kB)

Användning av registerdata 5 (Svenskt Bråckregister) – Dan Sevonius (PDF-format, 3 MB)

Automatisk överföring till kvalitetsregister – Britt Marie Horttana (PDF-format, 214 kB)

Vården i siffror – Emma Vintemon (PDF-format, 1 MB)

Kvalitetsindikatorer för förbättring, uppföljning, transparens – Fredrik Westander (PDF-format, 2 MB)

Att mäta systematisk variation – Oskar Hagberg (PDF-format, 1 MB)

Palliativ Syd – Bengt Sallerfors (PDF-format, 465 kB)

Share
Publicerad: 16 oktober 2016
Senast uppdaterad: 9 februari 2021