RCO Syds registerdagar

Via menyn till vänster finner du information, presentationer och artiklar från RCO (Registercentrumorganisation) Syds registerdagar samlade årsvis.

RCO Syd är en virtuell organisation skapad den 1 januari 2015 vars verksamhet baseras på samverkan mellan RC (Registercentrum) Syd och RCC (Regionalt Cancercentrum) Syd.
RCO Syd har som uppgift att tillgodose registrens behov av stöd för att uppnå visionen och målen för den nationella satsningen inom området nationella kvalitetsregister.

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 18 februari 2021