RCO Syds registerdagar

Till vänster finns flikar med information, presentationer och artiklar från RCO Syds registerdagar samlade årsvis.

RCO Syd är en virtuell organisation skapad den 1 januari 2015 vars verksamhet baseras på samverkan mellan Registercentrum (RC) Syd och Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd.
RCO Syd har som uppgift att tillgodose registrens behov av stöd för att uppnå visionen och målen för den nationella satsningen inom området nationella kvalitetsregister.

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 15 november 2019