Utbildning för patientföreträdare

Utbildning 2014

I september 2014 träffades över sextio patientföreträdare från olika kvalitetsregister, intresseorganisationer och patientförbund på Clarion Sign Hotel i Stockholm.
Under två dagar skedde utbildning om kvalitetsregisterarbete, utbyte av erfarenheter om vad rollen som patientföreträdare innebär, samt diskussion om ansvarsfrågor och hur rollen som patientföreträdare ser ut idag och hur den skulle kunna se ut imorgon. Erfarna patientföreträdare och andra nyckelpersoner från kvalitetsregistren presenterade sina uppdrag i syfte att beskriva möjligheterna med registeranvändning.

Utbildningen, som gavs i samverkan mellan alla registercentra i Sverige, är den första i sitt slag och avslutades med en andra del i slutet av oktober 2014. Vid den andra delen handlade det främst om uppdraget som patientföreträdare på ett personligt plan samt bildandet av ett nätverk för patientföreträdare.

Utbildning 2016

Samtliga registercentrum i samverkan med patientföreträdare höll
ytterligare en utbildning för ett 40-tal patientföreträdare i samband med den
nationella kvalitetsregisterkonferensen 2016.

Detta och en del annat relaterat till patientföreträdande verksamhet omnämndes i Nationella Kvalitetsregisters nulägesrapport 2016. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning intill texten på sidan du nu befinner dig.

Utbildningen vände sig till patientföreträdare som ingick eller planerades att ingå i ett kvalitetsregisters styrgrupp eller på annat sätt medverka i kvalitetsregisterarbete.

Den första delen av utbildningen hölls 11–12 april i Göteborg och den andra delen hölls den 25 maj i Stockholm.

Artikel skriven efter första delen 11–12 april finns på följande länk:
http://rcsyd.se/blog/nyheter/patientforetradarutbildning-del-1

Artikel skriven efter andra och avslutande delen den 25 maj finns på följande länk:
http://rcsyd.se/blog/nyheter/patientforetradarutbildning-del-2

Presentationer

Att använda registerdata – Maria Johansson, 2016 (PDF-format, 2,69 MB)

Att vara patientrepresentant – Calle Waller, 2016 (PDF-format, 2,14 MB)

Framtidens patientsamverkan – Cristin Lind, 2016 (PDF-format, 2,53 MB)

Kvalitetsregister och etik – Kjell Asplund, 2016 (PDF-format, 4,71 MB)

Patientperspektiv ger ny kunskap – Åsa Hörnlund, 2016 (PDF-format, 970 kB)

Facebook-grupp

Under utbildningen 2016 startades på deltagarinitiativ en Facebook-grupp för att man även efter utbildningen skulle kunna hålla kontakten och utbyta erfarenheter. Gruppen är främst tänkt för patientföreträdare, men är tillgänglig för alla som är intresserade av kvalitetsregisterarbete. Klicka här för att komma till gruppen.

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 9 november 2022