Webbplatsens tillgänglighet

Registercentrum Syd står bakom den här webbplatsen. Här hittar du information om hur rcsyd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är webbtillgänglighetsdirektivet?

webbriktlinjer.se kan du läsa sammanfattad information om webbtillgänglighetsdirektivet.

Hur tillgänglig är rcsyd.se?

Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Vi försöker skriva kortfattat och enkelt, strukturera informationen på ett tydligt sätt och undvika tekniska lösningar som försvårar för dig. Vi har också byggt webbplatsen så att den ska vara tillgänglig för alla oavsett om du har en äldre dator, surfar från en mobiltelefon, använder modemuppkoppling eller har någon funktionsnedsättning.

Vad kan du göra om du inte kan ta del av informationen på webbplatsen?

Om du inte kan ta del av information på denna webbplats kan du vända dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig så att du först och främst får tillgång till informationen. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten i formuläret på vår kontaktsida. Vi kan då sträva efter att göra webbplatsen bättre för dig och andra användare.

Vill du ha ett svar från oss så kan du fylla i dina kontaktuppgifter, annars lämnar du den informationen tom för att vara anonym.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen strävar efter att vara förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Dokument i PDF-format

Vi arbetar med att göra dokument i PDF-format tillgängliga enligt webbdirektivet. Det kan dock förekomma PDF-dokument som inte är korrekt utformade då en del är skapade före direktivet trädde i kraft.

Hur webbplatsen har granskats och anpassats

Under 2015 utförde Funka, som specialiserar sig på tillgänglighet på webben, en tillgänglighetsgranskning. Utefter denna och riktlinjerna för webbtillgänglighetsdirektivet har sedan rcsyd.se anpassats såväl tekniskt som redaktionellt.
Korrigeringen av det tekniska har utförts av reklambyrån Mustasch medan de redaktionella delarna har utförts av RC Syd. RC Syd granskar kontinuerligt befintligt och nytt innehåll på rcsyd.se.

Share
Publicerad: 7 april 2016
Senast uppdaterad: 17 februari 2020