OM RC SYD

RC Syd (Registercentrum Syd) är Södra sjukvårdsregionens registercentrum och består av två kontor, Karlskrona och Lund.

RC Syd är ett av sex nationella registercentrum som får ekonomiskt anslag för att stödja nationella kvalitetsregister vad gäller start, drift, förbättringsarbete och resultatanalys.

Inom RC Syd finns en långvarig erfarenhet av start, drift, utveckling och förbättringsarbete av nationella kvalitetsregister och hur man använder registerdata i kliniskt förbättringsarbete. Forskning sker inom områdena folkhälsa, patientnytta och kostnadseffektivitet.

Från 1 januari 2015 samverkar RC Syd och RCC Syd (Regionalt Cancercentrum Syd) och utgör RCO Syd (Registercentrumorganisation Syd) med uppgift att tillgodose registrens behov av stöd för att uppnå visionen och målen för den nationella satsningen inom området Nationella Kvalitetsregister.

Nedan finns länkar till Nationella Kvalitetsregister och RCC Syd:

Nationella Kvalitetsregister

Regionalt Cancercentrum Syd

Share
Publicerad: 1 december 2014
Senast uppdaterad: 9 mars 2017