Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
6 mars 2020

Artikeltips 20 februari till 6 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

QRC flyttar till Lindhagensterrassen

https://qrcstockholm.se/news/qrc-flyttar-till-lindhagensterrassen
”Fredagen den 21 februari flyttar QRC till nya lokaler på Kungsholmen. /…/ Efter flytten kommer QRC att dela lokaler med övriga hälso- och sjukårdsförvaltningen i Region Stockholm.”
(2020-02-20)

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

http://www.regionkronoberg.se/nyheter/ljungby-har-sveriges-mest-patientsakra-operationer
”Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar kvaliteten i verksamheten på operationsavdelningen, med fokus på patientsäkerhet.”
(2020-02-20)

Högst femårsöverlevnad i landet

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/hogst-femarsoverlevnad-i-landet
”Invånarna i Jönköpings län överlever i allt större utsträckning femårsgränsen för sin cancersjukdom. Andelen är den högsta i landet, enligt siffror från /…/ Socialstyrelsens rapport ’Öppna jämförelser 2020 – sex frågor om vården’. /…/ Socialstyrelsens rapport innehåller bland annat mätvärden av medicinska resultat från olika kvalitetsregister, väntetider, patientenkäter och beräkning av kostnader.”
(2020-02-20)

Lång färd mot toppen inom Life Science

https://www.life-time.se/framtidens-medicin/lang-fard-mot-toppen-inom-life-science
”Samordnaren Jenni Nordborg kan med ett fast grepp om regeringens strategi i näven nu påbörja resan mot toppen inom Life Science. I en stor intervju för LIFe-time.se berättar hon om det som måste göras – och om det som redan finns på plats. /…/ – Prioritet ett i år är partnerskapet mellan staten och regionerna, och därför var det här första handslaget och dialogmötet viktigt. /…/ Men redan innan dess var två överenskommelser mellan regeringen och SKR som Jenni Nordborg ser som betydelsefulla på plats: den fortsatta satsningen inom cancerområdet, och fortsatt utveckling av kvalitetsregister.”
(2020-02-20)

Hemlöshet och utanförskap 25 år efter psykreformen: Vad gick egentligen fel?

https://www.fokus.se/2020/02/hemloshet-och-utanforskap-25-ar-efter-psykreformen-vad-gick-egentligen-fel
”Psykiatrireformen skulle släppa in de psykiskt sjuka i samhället. 25 år senare har de hamnat ännu längre utanför. Bästa chansen att få vård är att begå ett brott. /…/ 25 år efter psykiatrireformen har vi alltså, enligt Per Sternbeck, hamnat i en verklighet där vårdtiderna i psykiatrin är bland de kortaste i världen, där användningen av psykofarmaka är bland de högsta. Och där antalet slutenvårdsplatser ständigt sjunker trots en ökad befolkning. /…/ Rättspsykiatrins eget kvalitetsregister visar att av dem som i dag sitter på rättspsykiatriska anstalter har 93 procent av männen och 97 procent av kvinnorna haft tidigare kontakter med den allmänna psykiatrin. Aktivt sökt hjälp i ett tidigt skede, men lämnats därhän. Psykiatrin har inte upptäckt en tillräckligt allvarlig psykisk störning för att sätta i gång eller fortsätta att ge vård.”
(2020-02-20)

Tre snabba frågor – om cancerstrategin

https://www.pfizer.se/tre-snabba-fragor-om-cancerstrategin
”I samband med världscancerdagen den 4 februari passade Pfizer på att ställa tre snabba frågor till några personer som jobbar med cancerfrågor. /…/ Johan Ahlgren, RCC Uppsala Örebro: – Vi har lyckats etablera en kunskapsstyrning genom nationella vårdprogram, kvalitetsregister samt vårdprocessledare (länk mellan RCC och sjukvården). Inte bara kring den medicinska behandlingen, utan även rehabilitering och tillsättande av kontaktsjuksköterskor. /…/ sakta men säkert får (vi) en mer jämlik vård genom att jobba med kvalitetsregistret samt att återkoppla resultatet till verksamheten.”
(2020-02-20)

Verksamhetsberättelse 2019 (SKaPa)

http://www.skapareg.se/verksamhetsberattelse-2019
”SKaPa presenterar nu verksamhetsberättelsen för år 2019.”
(2020-02-24)

”Det här är du verkligen värd!” sa kronprinsessan

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2020/02/Det-har-ar-du-verkligen-vard-sa-kronprinsessan
”Gunilla Gunnarsson, onkolog och tidigare nationell samordnare, tog emot Regionala cancercentrums hedersutmärkelse 2020 när Sveriges nationella cancerstrategi nyligen firade 10-årsjubileum. Enligt motiveringen har du hängivet och modigt drivit på förbättringsarbetet inom cancervården i Sverige på ett sådant sätt att du personifierar ”cancerstrategins anda”. – Jag känner mig jätteglad och hedrad. Och överrumplad. Inte förrän de började läsa upp motiveringen till utmärkelsen från scenen började jag tänka att det kanske kunde gälla mig. /…/ Exempel på en utmaning som fortfarande kräver mycket mer arbete och större fokus är kontinuiteten i cancervården. Patientdelaktigheten behöver också förbättras. Vi har väldigt bra patientrepresentation i utvecklingsarbeten och i arbetsgrupper för nationella vårdprogram och kvalitetsregister, men den enskilda patientens möte med vården måste bli bättre.”

(2020-02-24)

Ge vårdens medarbetare bästa möjliga kunskap inför patientmötet

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/03/Ge-vardens-medarbetare-basta-mojliga-kunskap-infor-patientmotet
”I dag erbjuds patienter med höftartros olika typer av behandlingsregimer delvis baserat på geografisk tillhörighet. Vi vet att många patienter inte får den evidensbaserade grundbehandling de enligt både nationella och internationella riktlinjer bör ha erbjudits innan kirurgisk konsultation blir aktuell. /…/ Ledstjärnan för vårt arbete är att samla in den senaste och bästa vetenskapliga kunskapen som ger bästa möjliga omhändertagande och göra den tillgänglig utifrån varje patients specifika behov. I det arbetet har NPO rörelseorganens sjukdomar ett nära samarbete med bland annat Svensk ortopedisk förening och i förekommande fall berörda delföreningar, patientföreträdare och kvalitetsregister. /…/ Gruppen för Vårdförlopp höftartros tillsattes efter diskussioner med representanter för professionsföreningar och kvalitetsregisterhållare.”
(2020-02-26)

Register gör skillnad

http://rcso.se/register-gor-skillnad
”Martin Rejler höll en presentation på Microsystemfestivalen som genomfördes 25–28/2 i Jönköping. Martin är läkare vid Höglandssjukhuset i Eksjö och berättade hur registret kan ge stöd i det kliniska arbetet med att höja kvaliteten på vården för personer med inflammatorisk tarmsjukdom.”
(2020-02-28)

Nytt förslag: Nationellt register för ägg- och spermiedonatorer

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nytt-forslag-nationellt-register-for-agg-och-spermiedonatorer
”I dag kan en spermie- eller äggdonator ge upphov till ett obegränsat antal barn. Det är en av flera orsaker till att det statligt finansierade Vävnadsrådet föreslår ett nationellt register för könsceller så att spermie- och äggdonatorer ska kunna spåras.”
(2020-03-02)

Månadens register: SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/manadens-register-skapa-svenskt-kvalitetsregister-for-karies-och-parodontit
”Mars månads register i artikelserien Månadens register, där vi varje månad lyfter fram ett av de till RC Syd knutna registren lite extra, är SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit). Intervjuad för artikeln från registret är Lars Gahnberg, registerhållare.”
(2020-03-02)

Ny professor stärker stödet för kvalitetsregisterforskning

https://registercentrum.se/nyheter/ny-professor-staerker-stoedet-foer-kvalitetsregisterforskning
”Fredrik Nyberg har tillträtt en femårig gästprofessur i registerepidemiologi. Han är anställd på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, men delar sin arbetstid mellan universitetet och Registercentrum Västra Götaland.”
(2020-03-02)

Verksamheten som vände utvecklingen

https://regionblekinge.se/om-webb-platsen/nyheter/nyheter-och-pressmeddelande/2020-03-02-verksamheten-som-vande-utvecklingen.html
”Hörselvården blev Årets arbetsplats 2019 inom Region Blekinge. Verksamheten lyckades på några år vända utvecklingen från personalbrist och långa köer till full bemanning och korta väntetider. Och landets mest nöjda patienter. /…/ Under förra året hade hörselvården i Blekinge 12 500 besök och det var nöjda patienter. Det kvalitetsregister som hörselvården deltar i gör patientenkäter. Det senaste resultatet, för första halvåret 2019, placerar Blekinge i topp bland landets hörselvårdsverksamheter. Blekinge var bäst i landet när det gäller hur patienterna upplevde nyttan av den hjälp de fick och kom på andra plats när det gällde hörapparatens funktion och hörselvårdens bemötande och tillgänglighet.”
(2020-03-02)

Uppdaterat vårdprogram för levercellscancer

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/mars/uppdaterat-vardprogram-for-levercellscancer
”Det nationella vårdprogram levercellscancer har uppdaterats. Syftet är att förbättra diagnostik, behandling och standardisering av vårdens organisation. /…/ – Sedan det nationella kvalitetsregistret och vårdprogrammet infördes har vi sett en förbättrad prognos men fortsatt finns olika behandlingstraditioner över landet. Den här uppdateringen syftar till att förbättra diagnostik, behandling och standardisering av vården, säger Magnus Rizell, ordförande i den nationell vårdprogramgrupp levercellscancer.”
(2020-03-03)

Ojämlikhet och väntetider i hjärt-kärlsjukvården

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/ojamlikhet-och-vantetider-i-hjart-karlsjukvarden_H7121003
Fråga från Camilla Waltersson Grönvall (M) och svar från Socialminister Lena Hallengren (S). Fråga: ”Svensk hjärt-kärlsjukvård står sig mycket väl gällande medicinsk kvalitet vid en internationell jämförelse. Detta visar återigen kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport för 2019. Swedeheart är det kvalitetsregister som startade 2009 genom en sammanslagning av fyra befintliga kvalitetsregister. Det är i dag ett världsledande kvalitetsregister, som bland annat möjliggör god och kostnadseffektiv forskning baserad på verkliga patienter. Tyvärr visar samtidigt Swedehearts årsrapport att skillnaden mellan det sjukhus som lyckas uppnå högst kvalitet jämfört med det som har lägst kvalitet är hela fyra gånger. Det är helt oacceptabelt. /…/ Vilka nya konkreta nationella åtgärder avser ministern att vidta för att de omfattande regionala skillnaderna i kvalitet och väntetider inom hjärt-kärlsjukvården ska minska?”
Följ länken för att läsa frågan i sin helhet och svar från socialminister Lena Hallengren.
(2020-02-24 respektive 2020-03-04)

Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter – samverkan kring kvalitetsregister och patientöversikter

https://www.lif.se/kalendarium/2020/2020-06-03-samverkansdag-forutsattningar-och-mojligheter—samverkan-kring-kvalitetsregister-och-patientoversikter
”Nu utvecklas patientöversikter för åtta cancerdiagnoser – viktiga verktyg för patienter och för vårdens medarbetare. Men patientöversikterna innebär också en förstärkning och utveckling av kvalitetsregistren – som i sin tur innebär möjlighet till utveckling av nya behandlingsstrategier, forskning, utveckling och uppföljning av nya läkemedel, kunskap om biverkningar samt som beslutsunderlag för att främja en jämlik vård. På agendan /…/ Den nya samverkansöverenskommelsen – för nationella kvalitetsregister mellan SKR och branschföreningarna”
(Okänt exakt datum)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share